top of page

Remote learning support

Public·19 members

Raport Privind Organizarea Si Desfasurarea Evaluarii NationaleOrdin nr. 5243/31.08.2022 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal pentru anul scolar 2023-2024 MECTS nr. 4802/31.08.2010 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012
raport privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale5564/7.10.2011 Pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale soeciale integraţi în învăţământul de masă.


Profesorii de istorie, stiinte socio-umane si geografie s-au remarcat prin organizarea de simpozioane, expuneri, comunicari, concursuri scolare si alte manifestari omagiale dedicate marilor momente din istoria nationale si nu numai : Ziua Nationala a Romaniei, Unirea Principatelor, Ziua Comemorarii Holocaustului s.a.


- gestionează dovezile, elaborează şi aplică procedurile, întocmeşte planul de îmbunătăţire, raportul de autoevaluare, formularele periodice de monitorizare internă, păstrează legătura cu ARACIP, informează permanent profesorii asupra sistemului de asigurare a calităţii, se întâlnesc lunar în şedinţe de lucru în scopul diseminării observaţiilor privind observarea lecţiilor, dezbat calificativele obţinute, identifică punctele tari şi punctele slabe, propun şi implementează proiecte în scopul creşterii calităţii activităţii pe diverse domenii de interes


Ordin privind organizarea simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat,în anul școlar 2021 - 2022


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page